Panelové enkódery

Panelový enkóder potrebuje na otáčanie väčší moment a to z dôvodu, aby nedošlo k samovoľnému posunutiu, napr. v dôsledku vibrácií. Na otáčanie sa používajú hmatníky (nastavovacie kolieska) s rôznym otáčacím momentom, od nulového až po mechanickú aretáciu. Stupnicu hmatníka s uhlom natočenia enkódera je možné zrovnať pomocou mechanického dorazu. Ako voliteľné príslušenstvo je tiež možné dodať hmatník s tlačidlom pomocou ktorého sa môže napr. odčítať údaj v určitom okamihu.
Z hľadiska mechanickej montáže enkóderov existuje veľké množstvo prevedení. Spektrum pokrýva všetky štandardné priemyselné verzie od cenovo výhodných uchytení pomocou centrálnej matice až po prevedenia s kvalitnými ložiskami a servoprírubou. Existujú tiež viaceré možnosti z hľadiska montáže plošných spojov.
produktov načítaných